Mantuka

Insurans Islam Taib

Wednesday, February 6, 2019

Perlindungan Tambahan Motor Takaful TBA

Klik di sini untuk berita versi Inggeris.

Awda mungkin mendapati bahawa walaupun dengan adanya Perlindungan Komprehensif untuk insurans motor awda, ianya masih tidak mencukupi untuk memastikan awda menentang beberapa hal yang penting seperti cermin pecah, banjir dan lain-lain lagi. Mungkin juga ianya tidak mencukupi untuk memberi awda ketenangan fikiran.

Berita baik daripada Syarikat Takaful Brunei Darussalam yang baru-baru ini telah memperkenalkan pakej Tambahan Perlindungan baru untuk produk Takaful Motor di bawah Takaful Brunei Am (TBA). Skim perlindungan tambahan baru ini menyediakan 3 pakej mudah dengan nilai yang bagus untuk perlindungan bagi setiap pelanggan.

Perlindungan tambahan yang boleh awda beli di atas Pelan Komprehensif awda dengan hanya menambah bayaran sebanyak BND$70.00 untuk perlindungan Executive Komprehensif atau BND$250.00 untuk perlindungan Prestige Komprehensif atau BND$25.00 untuk perlindungan 3rd Party Plus sebagai tambahan perlindungan tambahan Takaful Motor awda.

Untuk maklumat lanjut sila hubungi Pusat Panggilan TBA di 224 4000 atau kunjungi cawangan terdekat mereka. Awda juga boleh melawat laman web TBA di www.takafulbrunei.com.bn.