Mantuka

Insurans Islam Taib

Sunday, April 20, 2014

2,984 Pesalah Dibawah Sistem Mata Demerit



Kementerian Perhubungan telah mencatat 2,984 pesalah dibawah sistem mata demerit, Sistem Keselamatan Amalan Pemandu (SiKAP), sejak ianya dikuasakan sepenuhnya pada 1hb Oktober tahun lalu. jumlah tersebut dikumpul sehingga 28hb Februari 2014.